Wybrane realizacje

2019-04-05T18:24:05+00:00

Przedszkole pasywne w Piaskach, kaskada 2 x ecoGEO HP1 (15-70)

Kaskada 2 pomp ciepła ecoGEO HP1 została zamontowana na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Pasywnym w miejscowości Piaski. Instalacja odbiorcza to system ogrzewania podłogowego i centrala wentylacyjna. Dodatkowo zainstalowane pompy ciepła ogrzewają zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 750 litrów.

2019-04-05T18:24:23+00:00

LUBAR Rybnik, 2 x KITA L33 (monoblok)

Kaskada 2 pomp ciepła została zamontowana na potrzeby ogrzewania budynku handlowo-biurowego. Instalacja odbiorcza to system ogrzewania podłogowego.

2019-04-05T18:24:46+00:00

Kościół w Dysie, ecoGEO BASIC (B1 5-22)

Pompa ciepła ecoGEO BASIC została zamontowana na potrzeby ogrzewania zabytkowego Kościoła w miejscowości Dys. Instalacja odbiorcza to system ogrzewania podłogowego.

2019-04-05T18:25:05+00:00

„Stara Plebania” w Puchaczowie ecoGEO COMPACT C2 (5-22)

Pompa ciepła ecoGEO COMPACT została zamontowana na potrzeby ogrzewania/chłodzenia zabytkowej Plebanii w miejscowości Puchaczów. Instalacja odbiorcza jest oparta o klima-konwektory. Dodatkowo zainstalowana pompa ciepła przygotowuje również ciepłą wodę użytkową w zabudowanym wewnątrz pompy ciepła zasobniku INOX 165 litrów.

2019-04-05T18:32:14+00:00

Dom jednorodzinny we Wrocławiu ecoGEO BASIC (B3 5-22)

Pompa ciepła została zamontowana na potrzeby ogrzewania/chłodzenia aktywnego i przygotowania c.w.u. w dużym budynku jednorodzinnym. Instalacja odbiorcza to system ogrzewania podłogowego i centrala wentylacyjna.

2019-04-05T18:40:51+00:00

TECHNOPARK w Gliwicach, KITA L33 split

Pompa ciepła KITA została zamontowana na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Technoparku w Gliwicach. Instalacja odbiorcza to zasobnik c.w.u.

2019-04-05T18:44:34+00:00

Budynek jednorodzinny w Gliwicach, KITA L42 (split)

Pompa ciepła została zamontowana na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w modernizowanym budynku jednorodzinnym. Instalacja odbiorcza to system ogrzewania podłogowego i tradycyjne grzejniki.

Instalacje pomp ciepła – dowiedz się więcej

+48 22 721 08 71
info@fervor.eu